Gizlilik ve Yasal Kullanıma İlişkin Uyarılar

Görüntülemekte olduğunuz web sitesi GYROCOMPASS.NET'e ait olup kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir.GYROCOMPASS.NET'in söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.
KULLANICI, www.gyrocompass.net web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır:

Madde 1: Ticari Markalar

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları GYROCOMPASS.NET ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. GYROCOMPASS.NET'in yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan KULLANICI'ya ait olup GYROCOMPASS.NET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Görüntülemte olduğunuz websitesinde yayınlanan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin web sitesinde kullanılmasından dolayı oluşabilecek tüm yasal sorumlulukdan hiç bir şekilde GYROCOMPASS.NET sorumlu tutulamaz.

MADDE 2 : Sitede Yer Alan Bilgilerin Güncelliği

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgilerin, teknolojik, ticari ve diğer alanlardaki değişimler ve gelişmeler süreklilik arz ettiğinden güncelliği konusunda GYROCOMPASS.NET'in herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Aynı şekilde işbu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda GYROCOMPASS.NET'in herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden 3. maddeye uygun olarak özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar için GYROCOMPASS.NET'den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

MADDE 3 : Sitede Yer Alan Bilgilerin Kullanılması

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, veri, dosya GYROCOMPASS.NET'den önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

MADDE 4 : Sorumlulukların Sınırı

Yukarıda belirtilen sorumsuzluk hallerinin yanı sıra GYROCOMPASS.NET, web sitesinin zararlı kod (virüs, vb) önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce zararlı kodlardan korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI' nın, bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak GYROCOMPASS.NET'den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.
İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi GYROCOMPASS.NET açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. GYROCOMPASS.NET tarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen www.gyrocompass.net web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI'nınwww.gyrocompass.net web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI'nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan GYROCOMPASS.NET'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.

MADDE 5 : Kullanıcı Tarafından Yapılan Öneriler

KULLANICI tarafından GYROCOMPASS.NET'e gönderilecek mesajlar, e-postalar, vb. lerde yer alan bilgiler, GYROCOMPASS.NET tarafından kullanılabilecektir.
KULLANICI, bu tür mesajlar, e-posta vb.lerde yer alan fikirlerin, buluşların, tasarıların, ürün veya hizmetlerin üretim ve/veya pazarlanması gibi fakat burada sayılanlarla sınırlı olmayan nitelikteki bilgilerin GYROCOMPASS.NET tarafından herhangi bir amaç için kullanılabileceğini, derlenerek herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü şahıslara sunulabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Başka bir ifade ile, KULLANICI yukarıda sayıldığı şekilde NAVİGATOR'e vermiş olduğu bilgilerin NAVİGATOR tarafından gizli bilgi olarak kabul edilmeyeceğini, GYROCOMPASS.NET'in söz konusu bilgilerin kullanılması noktasında sınırsız yetkiye sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI tarafından www.gyrocompass.net web sitesinde kullanılmak üzere gönderilmiş olan içeriklerden, görsel materyallerden GYROCOMPASS.NET tarafından uygun görülerek site içeriğine dahil edilmiş olanların, GYROCOMPASS.NET tarafından önceden bilgilendirme yapılmaksızın site içeriğinden çıkarılması, herhangi bir kopyası saklanmaksızın tamamen silinmesi hakkı saklıdır.

MADDE 6 : Linkler

GYROCOMPASS.NET tarafından www.gyrocompass.net web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin GYROCOMPASS.NET tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde GYROCOMPASS.NET linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir.
GYROCOMPASS.NET tarafından www.gyrocompass.net web sitesinde yer alan linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun GYROCOMPASS.NET'in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, GYROCOMPASS.NET tarafından KULANICI'ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. GYROCOMPASS.NET'in; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI'nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI'ya aittir.

MADDE 7 : Yazılım ve Dosya İndirilmesi

www.gyrocompass.net web sitesinden indirilecek her türlü dosya, veri, yazılım,vb.nin zararlı kod (virüs, vb) kontrolünden geçirilmesi ve KULLANICI'nın yükleyeceği bilgisayara uygunluğunun sağlanması KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Bu nedenle KULLANICI'nın herhangi bir zarara uğraması veya bilgisayara uygunluğunu sağlamak için çeşitli harcamalar yapmak zorunda kalması halinde GYROCOMPASS.NET'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmadığı KULLANICI tarafından kabul edilmektedir.

MADDE 8 : Uygulanacak Hukuk

Bu sitenin kullanılması nedeni ile açılacak dava ve başlatılacak icra takiplerinde Türk Hukuku uygulanacak olup çıkan uyuşmazlıkların halli noktasında İSTANBUL mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 9 : İletişim Bilgileri

Herhangi bir konudaki bilgi, görüş ve önerilerinizi GYROCOMPASS.NET ile paylaşmak için KULLANICI tarafından info@gyrocompass.net adresine e-posta gönderilebilir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-postaya GYROCOMPASS.NET tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. Ayrıca, KULLANICI tarafından yapılan önerilerin veya KULLANICI'nın kişisel bilgilerinin 3. şahısların eline herhangi bir şekilde geçmesi halinde GYROCOMPASS.NET'e her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek, KULLANICI tarafından uğradığı veya uğrayacağı zararlar için gerek maddi gerekse manevi herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

MADDE 10 : Politikanın Değişimi

www.gyrocompass.net web sitesinin Gizlilik ve Yasal Kullanıma ait işbu Politika zaman içinde ilgili yasa, yönetmelik, vb uygun olarak değişebilir. Değiştiği takdirde www.gyrocompass.net adresinde en güncel şekli ile yayınlanacaktır.
KULLANICI, www.gyrocompass.net web sitesine girmekle işbu yasal uyarıyı okumuş olsun ya da olmasın yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.


Ürünler

 • ANSCHUTZ GYROCOMPASS
 • Anschutz STD-4,
 • Anschutz STD-6, STD-12, STD-14
 • Anschut Gyrostar
 • Anchutz STD-20, STD22
 • RUSSIAN GYROCOMPASS
 • Kurs 3, Kurs 4
 • Amur M
 • Amur 3M
 • Vega
 • SPERRY MARINE / C-PLATH
 • Navigat I, Navigat II - III
 • Navigat X MK1
 • Navigat X MK2
 • Nacigat 2100
 • TOKIMEC
 • ES-100 / GM-20 / GM-21
 • TG-5000
 • TG-6000
 • TG-8000
 • YOKOGAWA
 • CMZ 200
 • CMZ 300 / CMZ 300X
 • CMZ 500 / CMZ 700
 • CMZ 900

Yapım Aşamasında

 • Kaliteli, Hızlı, Sorunsuz Çözümler....!

  7 / 24 TEKNİK SERVİS

 • +90 541 957 47 87